Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Bếp công nghiệp Trafinox.com cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng đã đăng ký trên web cho một bên thứ  ba nào khác.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang https://www.trafinox.com bao gồm:

  • Họ và tên:
  • Email
  • Điện thoại liên hệ:
  • Địa chỉ:

Đây là các thông tin bếp công nghiệp Trafinox sử dụng nhằm xác nhận thông tin và đảm bảo quyền lợi cho Quý khách.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân và dự án chỉ được www.trafinox.com sử dụng nội bộ với mục đích sau:

  • Hỗ trợ tư vấn khách hàng
  • Xử lý đơn hàng / Giao nhận sản phẩm
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh khi thiết kế & lắp đặt thiết bị

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Trafinox.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

• Trafinox
• Địa chỉ: Bình Tân, Hồ Chí Minh
• Hotline: 08 6789 6742

5.  Phương tiện chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có thể liên hệ để yêu cầu Trafinox.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Trafinox.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Trafinox.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Trafinox.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Trafinox.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.Trafinox.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Trafinox.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường h ợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Trafinox.com, vui lòng liên hệ:

  • Hotline: 08 6789 6742
  • Email: CSKH@trafinox.com

>> Cách thức mua hàng và phương thức thanh toán